PL EN
5.3.2019

Szczepienie kotów

Choroby na jakie możemy zabezpieczyć naszego kota:

Silnie zakaźna i zaraźliwa choroba wywoływana przez Parwowirus koci. Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt bezpośredni z wydalinami i wydzielinami chorych zwierząt, ale również pośrednio poprzez kontakt z zakażonym środowiskiem. Człowiek może być mechanicznym przenosicielem wirusa znajdującego się na butach czy ubraniach. Śmiertelność bardzo wysoka sięgająca nawet do 75%.

Wirus uszkadza szpik kostny doprowadzając do anemii oraz znacznego obniżenia poziomu leukocytów. Nasilające się biegunki oraz wymioty doprowadzają do szybkiego odwodnienia. Zwierze umiera w wyniku silnego osłabienia organizmu. Należy pamiętać, że ozdrowieńcy mogą siać wirusa nawet do 6 tygodni po powrocie do zdrowia.

Choroba polietiologiczna wywoływana poprzez wirusy: Herpesvirus kotów typu I i Kaliciwirus kotów. W wyniku choroby umiera nawet do 40% kotów. Do zakażenia dochodzi drogą areogenną poprzez kontakt z zakażonym kotem lub nosicielem. Jeśli nawet kot jest niewychodzący to i my możemy przynieść wirusa do domostw np. na ubraniach. Należy pamiętać,że koty po przechorowaniu stają się nosicielami wirusa do końca życia i nawet niewielki spadek odpornosci może doprowdzić do ujawnienia się objawów.
Choroba wirusowa o cechach nowotworzenia wywoływana przez Retrowirus. Do zakażenia dochodzi głównie poprzez ślinę chorych kotów. Szczególnie niebezpieczna dla młodych kotów oraz kotów z obniżoną odpornością. Pierwsze objawy to gorączka, powiększone węzły chłonne, anemia. Z czasem pojawiają się guzy nowotworowe, chłonniak, silna immunosupresja i dochodzi do śmierci zwierzęcia. Inne postacie zakażenia tym wirusem mogą przybierać formę nienowotworową.
Bakteryjna choroba wywoływana przez Chlamydophila felis. Chorują głównie młode koty do 6 miesiąca życia. Do zakażenia dochodzi głównie przez wyciek z worka spojówkowego oraz wyciek z nosa. Choroba trwa zwykle 2-3 tygodnie i przebiega z silnymi objawami zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych.
Bakteryjna choroba górnych dróg oddechowych, wywoływana przez Bordetelle bronchiseptice. Istnieje możliwość zarażania miedzygatunkowego między psami i kotami drogą areogenną. W wyniku uszkodzenia nabłonka rzęskowego górnych dróg oddechowych u kota występują objawy: kaszlu, kichania, duszności, sinicy, wypływu z oczu i nosa, gorączki. Zwykle choroba ustępuje samoistnie po 10 dniach.

Przeciwciała matczyne u kociąt mogą utrzymywać się nawet do około 9-12 tygodnia życia, przez co skuteczność szczepień może ulec obniżeniu. Dlatego pierwsze szczepienie przeciwko wirusowi panleukopeni, kalciwirusowi oraz kociego kataru wykonujemy u kociąt stosunkowo późno, bo w wieku 2 miesięcy (8 tygodni), aby zwiększyć prawdopodobieństwo skutecznego uodpornienia kociaka szczepionką. Następne szczepienie przeciwko panleukopeni, kociemu katarowi, kalciwirusowi, chlamydiozie oraz białaczce kotów wykonujemy po 2-4 tygodniach od poprzedniego szczepienia czyli w wieku 10-12 tygodni. Ostatnie szczepienie z puli szczepień podstawowych wykonujemy po 2-4 tygodniach w wieku 14-16 tygodni. Szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonać można w 12 tygodniu życia. Jeśli kocie wychowuje się bez matki lub nie piło siary to nie jest chronione przez odporność matczyną i takie szczepienia można wykonać przed 8 tygodniem życia.

 

Pamiętaj

W Polsce nie ma obowiązku szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie, jednak jest ono zalecane u kotów wychodzących, u których zarażenie się tym wirusem jest bardziej prawdopodobne niż u kotów przebywających tylko w domu. Pamiętać jednak należy, iż szczepienie przeciwko wściekliźnie może być wymagane u kotów transportowanych poza granice państwa.

 

Tabela szczepień

Kolejność szczepień Wiek kociaka Choroby przeciw którym działa szczepionka
I 8 tygodni Panleukopenia, Koci katar, Kaliciwirus
II 10-12 tygodni Panleukopenia, Koci katar, Kaliciwirus, Białaczka kotów, Chlamydioza
12 tygodni Wścieklizna
III 14-16 tygodni Panleukopenia, Koci katar, Kaliciwirus, Białaczka kotów, Chlamydioza
Kolejne szczepienia co roku Panleukopenia, Koci katar, Kaliciwirus, Białaczka kotów, Chlamydioza
co 2-3 lata (opcjonalnie) Wścieklizna

 

Autor:
lek. wet. Aneta Skwara
SKVet Klinika Weterynaryjna

Nie czekaj!

Zarejestruj się online

Rejestracja

Umów się na wizytę

image/svg+xml 791 998 999